Kino Kosmos
06.06.2019
  • Valimiste turvalisus ning e-valimiste tulevik
  • Elektroonilise identiteedi arengusuunad nii Eestis kui ka väljaspool
  • Küberturvalisuse väljakutsed

Täname huvi eest. Kõik kohad on broneeritud.

Kui Sul on küsimusi, palun võta ühendust RIA kommunikatsioonijuhiga, Helen Uldrich, tel: 663 0233,
e-mail: helen.uldrich@ria.ee